Re, kur stalti karavīri

(tautas dziesma)


Re, kur stalti karavīri

Mani balti bāleliņi.

Pilnas krūtis piekāruši

Ar tērauda gabaliem.Re, kur stalti karavīri

Jāj pa ceļu dziedādami;

Izsīruši svešas zemes,

Pārved svešas zeltenītes.Šķitu rīta auseklīti

Vakarā uzlecam;

Bāliņš savu zobentiņu

Krievmalē vicināja.