Klusa, klusa latvju sēta


Klusa, klusa latvju sēta,

Sirma māte viena raud,

Un pār viņas bāliem vaigiem

As'ru pērles lēni rit.


Piedziedājums.

Latvija, Latvija, spīdēs mums uzvara!

Kam raudat jūs, daiļajās latvju meičas, sērojot pieminiet mūs !

Tiklīdz kā norībēs pēdējais šāviens, Latvija brīva tad būs!Sirma māte, ko tu raudi,

Izdzēs guni, gulēt ej!

Velti asaras tu lēji,

Dēlus mājās negaidi.Saule uzlēks mirdzēdama,

Spīdēs brīvā Latvijā.

Pārnāks mājās latvju dēli,

Grūtu cīņu veikuši.