Izlūki


(Pēc "Steņķa Razina") Arī latviešu tautas melodija "Kas tie tādi".


Tad, kad tumsa lejup laižas,

Daba snaudai atdodas,

Mūsu mazais izlūkpulciņš

Klus' caur tumsu aizzogas.Baigs un draudošs klusums apkārt,

Nāve gaisos lidinās.

Viņas klusi saltā dvaša

Dveš iz gravas, birztalas.Klusi ejam melnā tumsā,

Nekas redzams, klausās auss,

Galvā pazib tā kā šaubas-

Diez vai rītu redzēt ļaus ?


Klau ! Sirds sastigst - pakluss

svilpiens,

Signāls tas pēc norunas,

Esam klāt pie dzeloņdrātīm,

Priekšā vācu tranšejas.Noknikšķ drātis, veikli griežam,

Mirklī veikts tiek milzu darbs.

Tomēr ienaidnieks mūs jutis,

Atskan briesmu signāls skarbs.Darboties sāk prožektori,

Baltas gaismas svītras sviež,

Blakus tarkšķ jau ložmetēji,

Neskaitāmas lodes šķiež.


Mūsu mazais izlūkpulciņš

Klus' caur tumsu aizzogas,

Vāci ilgi vēl šauj tumsā,

Mēs sen savās tranšejās.Strēlnieks.