Pāri stepēm

(mel. "Mirdzot šķēpiem")


Pāri stepēm un Krievijas purviem

Latvju zobens uz uzvaru trauc,

Pāri ciemiem un austrumu sādžām

Karogs sarkanbalts cīņā mūs sauc.Vari aizmirst visu virs zemes,

Vari aizmirst, zvaigznes kā mirdz,

Tikai Latviju - Dzimteni savu,

Latviets mīlēs, līdz apklusīs sirds.Pāri Volgai un Urālu kalniem,

Pāri taigai vējš vientuļš kur skrej,

Pretī naidnieku, slepkavu bariem

Droši, latviet, ar zobenu ej.Kādreiz atausīs uzvaras diena,

Kādreiz sabruks šis sarkanais drauds.

Brīvā Dzimtenē meiteņu balsis

Savus zēnus no svešuma sauks.