IK KATRU SESTDIEN'S VAKARUIk katru sestdien's vakaru

Arvien, arvien

Pie trīnes gāju klētiņā

Bet reiz pie klēts es piegāju

Un iekšā troksni dzirdēju


Tur Ješka iekšā sēdēja

Un manu Trīni bučoja

Ak Trīnīt manu sirdspuķīti

Tu solijies reiz mana būt


Bet nu tu mani pievīli

Un Ješkam sirdi atdevi

Es došos prom uz austrumiem

Tu manis vairāk neredzēs


Mēs sitīsim tos utainos

Pēc tam tos zili pelēkos

Lai latvju saule nenoriet

Lai latvju zoben nesarūs

Nekad, nekad