Par Latviju !


( melodija "Tripula")


Kur Daugava vaid un Staburags raud,

Un Latvijas druvas līgo,

Ļauns ienaidnieks Latvijas nākotnei draud,

Teitoņu kaskas nu spīgo.Stalti un drošs pret naidnieku stāj

Brašie latvijas dēli;

Viļņa kājnieki, jātnieki jāj,

Atdzīvo varoņu tēli.Induļa gars pār Latviju nāk,

Gaisā trīc kara dziesmas,

Latvijas dēli kopā nāk,

Iedegas cīņas liesmas.Visus vieno viens cīņas gars,

Visos deg vienas ilgas;

Dzimtenei radāms jauns pavasars,

Kareivju rindas pildās.Cīņā dodas brālis un draugs,

Tēvs ar dēlu stāj blakus.

Niknākās cīņās latvieši trauks,

Droši mīs kara takas.Acīs liesmaina griba zib

Naidnieku salauzt un aizdzīt.

Katris Latviju vienotu grib,

Naidnieku galīgi samīt.


J. L.