Kad šķiroties no tēva mājām


Kad, šķiroties no tēva mājām,

Sirds atvadoties sāpes jūt,

Man tālam ceļam jāaun kājas,

Lai brīvību var latviet's gūt.Piedziedājums.

Jel cīnies, draugs, lai latvju tauta

Vēl brīvīb's sauli redzēt var!


Kad šķiroties vēl meičas acīs

Kā dārgas pērles as'ras mirdz:

Vai pārnākt lemts, kas gan to sacīs,

Tik dziļā mīlā kvēlo sirds...

Jel cīnies, draugs, lai latvju zobens

Pret ienaidnieku spoži mirdz!Pēc cīņas nenākšu kad mājās,

Daudz nesēro pēc manis, draugs,

Tik iedomā, ja labi klājas:

Daudz uzvaru priekš tevis gūts.

Jel neskumsti, ja nepārnākšu,

Dēļ latvju brīves mirt nav grūt!


Sniedz roku sveicienam, ardievu,

Jau kara kumeļš seglots man,

Tik vēlreiz atceries to dienu,

Kad kaujā sauca kara zvans.

Jel neraudi, ja nepārnākšu,

Jo kara laukā paliek daudz!...