Pēdējais gājiensSkan ielās baigu soļu takts,

Ap mums iet kara kalpu vakts.

Ar dievu, biedri, ar dievu nu,

Mēs ejam pēdējo gājienu.Pirms diena pienāks, rīts vai riets,

Jau mūs būs ķēris ložu spiets.

Mums dzīvei dots vēl  brīdis īss,

Drīz pienācis būs nāves brīd's.Vēl gribas draugiem roku spiest,

Pirms krūtīs pēd'jā elpa dziest,

Kaut ierējies jel būtu suns,

Kaut iespīdētu kur logā guns.Neviens, neviens, viss tumšs, viss kluss,

Vēl ļaudis maigā miegā dus.

Ardievu, biedri, ardievu nu,

Mēs ejam pēdējo gājienu!