Ai, bāliņi


Tautas melodija, vārdi- no Gunāra Reita


Ai, bāliņi, ai, bāliņi.

Dziesmā viļņo rota melna.

Stalti latvju karavīri,

Nebaidās no paša velna.


Bet, tas vakar, šodien- kauja,

Neviens karavīrs nav lieks,

Viņu daudz, bet mūs` vien sauja,

Lauzīs mūs, bet nesalieks.


Noturēta zemes strēle,

Asins upē sastingst skats.

Puišu dzīslās noplok kvēle,

Brāļu kaps ir pārāk plats.


Karogs sarkanbalti sarkans

Mirušos un dzīvos klāj:

Pretī sarkanajam mērim

Nāves sardzē latviet`s stāj.