Latvju varoņi

 

Varenā ieroču dziesma

Gaisu tricina, jauc,

Drausmīgā kara liesmā

Latvijas pulki trauc.


Zaļās Latvijas druvas

Drupas un postaža sedz.

Latvijas kalnos un gravās

Tūkstošiem ieroču rēg.


Daugavas - māmuļas krastos

Naidnieks sev cietokšņus ceļ,

Daugavas - māmuļas krastos

Lodes lido un dzeļ.


Bet šo vareno sienu

Un šos kavēkļus

Mēs vienu jauku dienu

Izjauksim kā putekļus.


Latviešu pulku vara

Drupās visu to trieks,

No milzīgā naidnieku bara

Paliks tik vaņģinieks.


Latvis ir čaklis arājs

Čaklis tas karavīrs.

Paliek šis čaklais arājs

Neveicams karavīrs.


J. J.