Visu dienu bites dzinu

Visu dienu bites dzinu

Garām visu sila mal'.

Tās sadzinu, tās satrinku

Kalna sētas ozolā.

Še, bāliņi, tavas bites,

Dod man vienu zeltenīt'!

To es ņemšu, tā man tika,

Zeltainiemi matiņiem.

Man ir seši sirmi zirgi,

Seši bēri kumeliņ'.

Sirmiem, bēriem kumeliņiem

Brauksim Māras baznīcā.

Brauksim Māras baznīcāi,

Mīsim zelta gredzentiņ's.

Samijuši gredzentiņus,

Dzersim kāzas trīs dieniņ's.