Sasatryuka siermi zirgi

Sasatryuka siermi zirgi

Nu palāka akmisteņa;

Sarausteja zelta grūžus,

Sudabreņa īmaveņus.