Kur tu jāsi, smuks puisīti

Kur tu jāsi, smuks puisīti,

Ar to bēro kumeliņu?

Ak, jāšu es pie straujupītes

Dzirdīt savu kumeliņu.

Ai, tai upītei stāvi kranti,

Baidās manis kumeliņis.

Ak, tec, meitiņa, sētiņāja,

Iznes man to skaidro spaini,

Padzird' manu kumeliņu.

Ak, ja dzirdīsi šo reizīti,

Tad dzirdīsi visu mūžu.

Šo reizīti gan dzirdīšu,

Visu mūžu nedzirdīšu.