Ūsiņami melni zirgi


Ūsiņami melni zirgi 

Kā ūdeņa vaguliņi;

Tie bij’ labi māršas vesti, 

Tie māsiņas vizināti.

Pa kalniņu Ūsiņš jāja

Ar akmeņa kumeliņu.

Ei, Ūsiņ’, labais vīrs, 

Jāj ar mani pieguļāi.

Ūsiņami gaili kāvu

Deviņiemi cekuliemi,

Lai aug mani kumeliņi 

Deviņāmi kārtiņāmi.