Kurš raudītis, kurš bērītis

Kurš raudītis, kurš bērītis

Abi labi kumeliņi.

Raudis bij' man karā jāti,

Bēris māršu vizināt.

Bēru auzu pilnu sili,

Skrien tu pilnu skrējumiņu.

Vai es tevīm auzas bēru?

Pa vienai skaitītdams?

Neej soļus skaitīdams,

Skrien tu pilnu skrējumiņu.