Arāji, ecētāji

Arāji, ecētāji,

Velkat garus birzumiņus.

Nebūs gara vasariņa,

Zemu dzieda lakstīgala.

Zemu dzieda lakstīgala,

Traucēj' manu kumeliņu.

Jauns bij' manis kumeliņis,

Sējas putna nepazina.