Bījām brāļi saauguši

Bījām brāļi saauguši,

Bet ar godu dzīvojām:

Nedevāmi irbītēm

Tēvu zemes purināt.

Jūdzām bērus kumeliņus

Purinājām tēvu zem'.

Situ, situ, pīckas situ,

Bet ne visas kumeļam.

Citus situ celiņā,

Citus ceļa maliņā.

Labs bij' sirmīt's labs bij' bērīt's,

Abi labi kumeliņ.

Sirmīšami auzas devu,

Bērīšami pelaviņ's

Ar sirmīti Rīgā braucu,

Ar bērīti baznīcā.


Sirmi, bēri kumelīņi

Aizved mani smilšukaln'.


Nosazviedza kumeliņi

Smilšu kalnā dancodam'.

Tur guļ mūsu arājiņis,

Tīrauziņu devējiņš.


Sirmi, bēri pārtecēja,

Es paliku smilšu kaln'.