Uz kariņu noiedamis

Uz kariņu noiedamis.


Uz karinu noiedamis,

Atstāj jaunu līgaviņ,

Atpakaļ pāriedamis,

Atrod bērnu šūpulī.

Ai, jaunā līgaviņa,

Kam tev bija tā darīt?

Kā nebija tā darīti,

Nevar tevi sagaidīt,

Nevar tevi sagaidīti,

Nevar viena sagulēt.


Vīru kopa "Vilki"