Ķeizars raksta grāmatiņ

Ķeizars raksta gramatiņu.


Ķeizars raksta grāmatiņu

Pie Kurzemes muižniekiemi;

Raksta vien un rēķināja,

Jaunus puišus karā doti:

Kas veseli uzauguši,

Kas var dienēt ķeizarami.

Kas var dienēt ķeizarami,

Var ķeizara bruņas nesti.

Kaut es būtu to zinājis,

Ka es augu karavīris.

Es būt savas vieglas kājas

Maršierēti iemācījis.

Es būt savu augumiņu

Iemācījis bruņas nest.

Vīru kopa "Vilki"