Māmiņ' vaicāj sav' dēliņu

Māmiņ' vaicā sav' dēliņu.


Māmiņ vaicā sav dēliņu:

Kam pucēji kumeliņ;

Kam pucēji kumeliņu,

Kam mauc zelta gredzentiņ?

Vai tu jās pie tautu meitas,

Tautu meitu bildināt,

Tautu meitu bildināti,

Uz nākošu rudentiņ?

Māmiņ tautās vis nejāšu,

Bet uz citu tālu viet;

Bet uz citu tālu vietu,

Tāli, tāli svešumā.

Jāšu es uz turku zemi,

Tur ar turkiem izkauties. 

Vīru kopa "Vilki"