Projām jāiet

Projām jāiet, projām jāiet.


Projām jāiet, projām jāiet,

Es nevaru šeit palikt.

Paliek mani rudzi, mieži,

Kā iesēti, nenopļaut;

Paliek manis kumeliņis,

Uzaudzētis, neiebraukts;

Paliek mana līgaviņa

Iemīlēta, nepaņemt;

Projām jāiet, projām jāiet,

Es nevaru šeit palikt.

Kas pļaus manus rudzus, miežus,

Lai brauc manu kumeliņ;

Kas brauks manu kumeliņu,

Lai ņem manu līgaviņ;

Projām jāiet, projām jāiet, 

Es nevaru šeit palikt.

Vīru kopa "Vilki"