Kungi mani karā sūta

Kungi mani karā sūta.


Kungi mani karā sūta,

Ar to ledus zobentiņu;

Karā bija karsta saule,

Izkūst ledus zobentiņis;

Izkūst ledus zobentiņis,

Pazūd manis augumiņis.

Vīru kopa "Vilki"