Bandinieka rudzi auga

Bandiniekam rudzi auga


Bandiniekam rudzi auga

Bandiniekam rudzi aug, eh,

Diža ceļa maliņā, eh,

Diža ceļa maliņā.

Tie izauga, tie ziedēja

Zeltītiema stobriņiemi.

Kur mēs iesim jauni puiši,

Zelta naudas sakrājuši?

Pirksim bērus kumeļiņus,

Jemsim skaistas līgaviņas.

To kumeļu, to es pirkšu,

Kas ēd upes līcītī;

To meitiņu, to es jemšu,

Kam nav tēva, māmuliņs.

Kad zinātu līgaviņa,

Kāda dzīve zaldātam:

Zaldāts guļa uz akmeni,

Kājas mirka ūdenī.

Kas tam taisa mīkstu vietu,

Kas klāj baltu paladziņ?

Ak, tu, mana līgaviņa,

Nāc man līdzi zaldātos,

Tad redzēsi, līgaviņa,

Kāda dzīve zaldātam:

Ja nenāci visu mūžu,

Nāc jel pirmo rudentiņ.

Vīru kopa "Vilki"