Kas kaitēja man dzīvoti


Kas kaitēja man dzīvoti.


Kas kaitēja man dzīvoti

Mana tēva zemītē,

rā, rā, rā, rā,

raderā, raderā

trāraderā;

Visapkārti bērzu birzes

Vidū kuplis ozoliņš.

Kad es gāju kariņāi,

Tad nocirtu ozoliņ;

No resgaļa bungas taisu,

No zariemi stabulīts.

Pats bērīti audzināju,

Pats bērīti apsegloj.

Kad es jāju uz kariņu,

Nozviedzāsi kumeliņš.




Vīru kopa "Vilki"