Tēvijas sargs

(J. Balodis, Madonā)


Tēvijas sargs ir kritis svešumā,

Dzimtene no viņa tālumā.

Guļ nu klusu miera saldu dusu

Melnā zārkā, kara mundierā.


Tad vēl nāk, ar flintēm bruņoti,

Divpadsmit tā biedri bijušie.

Ak, cik jauki un sēri spēlēdami,

To uz kapu nes.


Tēvijas sargs ir kritis svešumā,

Dzimtene no viņa tālumā.

Guļ nu klusu miera saldu dusu

Melnā zārkā, kara mundierā.