Strauja Daugaviņa

(tautas dziesmas "Strauja upe tecēja")


Strauja, strauja Daugaviņa

Tek gar mūsu tranšejām.

šinī pusē latvju pulki,

Otrā - prūši, ēstreiķeri.


šinī pusē skaistā Rīga,

Otrā - salti ierakumi.

Prūši sen grib pāri nākt(i),

Nedrīst kājas slapināt.


Nāc tik, prūsīt, droši pāri,

Tevi gaida ciemkukulis.

Zini, latvji viesmīlīgi,

Ciemiņu tie labprāt gaida.


Vienmēr priekš jums rezervēti

Mīļie ložu metējiņi.

Bet priekš sirds uztaisīšanas

Dosim rokas granātiņas.


Pēc tam laipni piedāvāsim

Rotaļas ar zobentiņiem.

Beigās mīkstu guļas vietu

Latvju zemes smiltiņā.


Daugavietis