Ai, bāliņi

    

Ai, bāliņi, ai, bāliņi ņem zobenu rociņā,

Ej uz krievu robežām, sargāj savu tēvu zemi.

Eji tur, kur plašā laukā saule kaulus balināja,

Eji tur, kur pulkiem tecēj pasarkanas upītes.Dzelzu šķēpi gaisā skrēja mērij' manu augumiņu,

Vēl tērauda zobentiņis ap galviņu lidinās

Labāk mani karā kāva, ne celiņa maliņā,

Lielu vīru karā kāva, suni ceļa maliņā.