Aizejot


(Pēc "Nu ar dievu Vidzemīte")


Nu ar dievu, tēvs, māmiņa,

Nu ar dievu, līgaviņ',

Man jāstājas biedru rindās,

Dievzemīte jāaizstāv.


Jāstāj pretim prūšu bariem,

Teitoņ' vara jāsalauž.

Karstās asiņainās kaujās

Jāpērk tautai brīvība.


Diezgan mūsu senči cieta,

Kungu gaitās staigājot.

Pātagas tiem asas bija,

Daudz tās tika lietotas.


Nu mūs sauc uz cīņas lauka,

Tur mēs veiksim rēķinus,

Tur mums prūšu jauni kungi

Maksās vecos parādus.


Nu ar dievu, tēvs, māmiņa,

Sveiki mājās palieciet,

Appušķojiet durvis, vārtus,

Gaidiet, mājās pārnākot.


Izpušķotā tēva mājā,

Slavas dziesmām atskanot,

Pārnākšu no kaujas lauka,

Diesim brīvā Latvijā.


Bulta.