Ak, Latvija!

( "Lūk, gurdens trijūgs" iedziedājusi Otīlija Celmiņa, Ukras)


Ak, Latvija, kur tavi dēli,

Pa malu malām kaisīti ?

Dažs paliek karstā kara laukā,

Dažs pārnāk mājās sakropļots.


Sen daža māte savu dēlu

Priekš sevis domās audzina.

Bet apskatās, tad jau par vēlu,

Tas sen guļ svešās tranšejās.


Tam neviens zieds, ne rožu pumpurs

Uz viņa kapa uzlikts nav,

Tik vientulīgi saules stari,

Kas viņu sveic un aplaimo.


Ak, Latvija, kur tavi dēli,

Pa malu malām kaisīti ?

Dažs paliek karstā kara laukā,

Dažs pārnāk mājās sakropļots