Daugava, pēc kā tu sēro

(tautas dziesma melodija "Debess tumša mākoņaina")


Daugava, pēc kā tu sēro,

Kamdēļ tavi viļņi vaid ?

It kā noziedznieki ķēdēs

Atsvabināšanu gaid'.


Sērojam par latvju tautu,

Sēroju par Latviju,

Kuru es pie savām krūtīm

Tā kā meitu auklēju.


Sēroju par tautas dēliem,

Kuri tālu, tālu klīst,

Un par tiem, kas kaujās krita,

Kuri mūžam nepārnāks.


Mums vēl priekšā cīņa barga,

Vēl daudz asins sviedru līs.

Mūsu pulkiem vēl daudz darba,

Kamēr ienaidnieku dzīs.