Pumpiņrasā

(J. Frišs, Rīgā)


Mammiņ, mammiņ, kurin pirti, pumpiņrasasā,

Brauki meitas vēderiņu, pumpiņrasasā.


Piedziedājums.

Pumpiņ, pumpiņ, pumpiņrasā,

Pumpiņ rožu ziediņā.

Pumpiņ, pumpiņ, pumpiņrasā,

Pumpiņ vēder galiņā.


Meita jau ir piepumpēta,

No tiem krievu kazakiem.


Kazaks meitu grāvī gāza,

Pats ar steigu virsū kāpa.


Un aizgāja garu ceļu,

Atstāj meit' kā gov' ar teļu.