Viens saucējs sauc pie Daugavas


Viens saucējs sauc pie Daugavas:

Raug’ svešas tautas nākušas.

Tās Daugav`s malā apstājas, 

Uz latvju zemi noskatās.


Piedz.

Ak, Latvija, tev jānes ir savs liktens ar paciešanu!

Būt’ Daugava apsargāta, netrūktu latvju tautai brīvība.

Būt’ svešinieki uzvarēti, netrūktu latvju tautai brīvība.


Pie Daugav’s krastiem Ikšķilē,

Pie smilšu kalniem Salspilē

Tie atstāj laivas, malā nāk

Un sevim pilis būvēt sāk.


Jūdz sešus zirgus kučieri

Un laķierētu karieti.

Tie saucas “Herr fon baroni”,

Kas ticību atnesuši.


Lai pērkons rūc, lai zibens sper,

Lai jodi naktī gaisā skrien;

Kam snaudi tu vēl, latvju gars,

Tev tēvzeme ir jāaizstāv.


Jānis Frišs, 7. Bauskas latviešu strēlnieku 

bataljons (pulks), Rīga, Gauja,

1982.

© Gundars Kalniņš 2024