Daugava, pēc kā tu sēro (Sveiciens zeltenei)


Daugava, pēc kā tu sēro,

Kamdēļ tavi viļņi vaid ?

It kā noziedznieki ķēdēs

Atsvabināšanu gaid'.


Sērojos par latvju tautu,

Sērojos par Latviju,

Kuru es pie savām krūtīm

Tā kā meitu auklēju.


Sērojos par tautas dēliem,

Kuri tālu, tālu klīst,

Un par tiem, kas kaujās krita,

Kuri mūžam nepārnāks.


Mums vēl priekšā cīņa barga,

Vēl daudz asins, sviedru līs.

Mūsu pulkiem vēl daudz darba,

Kamēr ienaidnieku dzīs.


(melodija - latviešu t.dz. Saulīt vēlu vakarā; arī - Debess tumša, mākoņaina)

J.A.Kukurs. Strēlnieku dziesmas. Pēterpilī, 1916.

 Sirmovics, 3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona (pulka) 4. rotas 4. vada komandieris. Rīga, 1981.

© Gundars Kalniņš 2024