Uz Marijs ielas


Uz Marij`s ielas, vai tur nav jauki,

Vai nepazīst vairs mīlību ?


Tur Rīgas meičas kā palaidnieces

Pa ielām apkārt vazājas.


Ar īsām kleitām, ar īsiem matiem,

Ar nošķiebušiem papēžiem.


Ko palīdz smiņķis, ko palīdz pūder`s,

Zem acīm zili riņķi tām.


Kad leitnanti tām blakus stājas,

Tās izskatās kā skolnieces.


Kur paliek Rīgas šo meiču bērni,

Tos auklē plašā Daugava.


Dažs iet caur tiltu gan kliegdams, brēkdams,

Dažs iet caur tiltu raudādams.


Uz Marij`s ielas, vai tur nav jauki,

Vai nepazīst vairs mīlību ?


Jānis Frišs, 7. Bauskas latviešu strēlnieku bataljons (pulks), Rīga, Gauja, 1982.

Jānis Beķeris, 3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljons (pulks). Ukri, 1983.


© Gundars Kalniņš 2024