Kam brīvās krūtīs


Kam brīvās krūtīs vīra sirds atrodas,

Kam spēks vēl nelauzts dzīves grūtībās.

Lai cieši vienodamies kopā dodas,

Iz pilnas krūts dzied dziesmu līksmībai.


Piedziedājums:

Kaut klints un akmens šķeltos,

Mēs tomēr droši celtos,

Šurp, jaunekli, ar vēja spārniem trauc,

Kad Latvija tev brīvības karā sauc.


Nu diezgan vārgts zem vācu bargā sloga,

Mums jāuzvar, mēs ticam uzvarai.

Mēs nosviedīsim ķēdes, kas mūs moka,

Un iesim visi stiprā kautiņā.


Ja likten`s lēmis, ka būs aiziet tālu,

Lai drauga roku spiežam šķiroties.

Vēl reiz lai saucam - latvju dēli, brāļi,

Mēs gribam būt pie tautas, tēvzemes.


Jānis Frišs, 7. Bauskas latviešu strēlnieku bataljons (pulks), Rīga, Gauja,

1982.

© Gundars Kalniņš 2024