Ak, Latvija


Kad, papiņ, tev būs sirma galva,

Tad vienu lietu dosim tev,

Tad svinēsim tev zelta kāzas

Un dziedāsim šo dziesmiņu.


Ak, Latvija, kur tavi dēli,

Pa malu malām kaisīti ?

Dažs paliek karstā kara laukā,

Dažs pārnāk mājās sakropļots.


Gan daža māte savu dēlu

Priekš sevis domā audzina.

Bet apskatās, tad jau par vēlu,

Tas sen guļ svešās tranšejās.


Un neviens zieds, nedz rožu pumpurs

Uz viņa kapa uzlikts nav,

Tik vientulīgie saules stari,

Kas viņu sveic un aplaimo.


Ak, Latvija, kur tavi dēli,

Pa malu malām kaisīti ?

Dažs paliek karstā kara laukā,

Dažs pārnāk mājās sakropļots


(melodija - "Lūk, gurdens trijjūgs")

Jānis Frišs, 7. Bauskas latviešu strēlnieku bataljons (pulks), Rīga, Gauja, 1982.

 Mārcis Kundziņš, 4. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljons

(pulks), 52. divīzijas 1. vieglais artilērijas divizions. Rīga, 1982.

Otīlija Celmiņa, strēlnieku cīņu laikabiedre. Ukri, 1983.

© Gundars Kalniņš 2024