Novītusi tā puķīte


Novītusi tā puķīte.


Novītusi tā puķīte

Kas aiz manas cepurītes,

žēli raudāj tā meitiņa,

Kas ar mani saderēja.

Ko tu raudi, kas tev kaite,

Mana jauna līgaviņa?

Vai tu raudi manis pēce,

Vai pēc rožu vainadziņa?

Ja tu raudi manis pēce,

Es karāi nepalikšu.

Ja pēc rožu vainadziņa.

Likš tev citu liedināti;

Likš tev citu liedināti,

No savāmi māsiņāmi;

No savāmi māsiņāmi,

No trim mirtu puķītēmi;

No trim mirtu puķītēmi,

No trim rožu lapiņām.


Vīru kopa "Vilki"