Karavīra līgaviņa


Karavīra līgaviņa.


Karavīra līgaviņa

Ik dieniņas gauži rauda.

Raksta kara karodziņu,

Baro kara kumeliņu.

Gaida ziņu no kungiemi,

Gaida kara grāmatiņu.

Gatavs kara karodziņis,

Barots kara kumeliņis.

Atnāk ziņa no kungiemi,

Atnāk kara grāmatiņa.

Jāj projāmi raudādamis,

Kumeliņis dancodamis.

Visi pulki aizjājuši,

Mans pulciņis pakaļ jāja.

Visiem bēri kumeliņi,

Visiem cauņu cepurītes.

Visiem pušķi pie cepures,

Visiem pieši pie zābaku.

Piedien pušķi pie cepures,

Piedien pieši pie zābaku.

Vīru kopa "Vilki"