Es uzkāpu kalnā


Es uzkāpu kalnā.


Es uzkāpu kalnā,

Pašā kalna galā,

Ieraudzīju sav māsiņu

Gauži raudājot.

Ko tu, puķīt, raudi,

Ko tu bēdājiesi?

Kā es gauži neraudāšu,

Bāliņš karā jāj.

Dievs atņēma tēvu,

Dievs atņēma māti,

Kas man skaisti audzināja

Zobentiņu nest.

Auksti vēji pūta,

Bargi kungi sūta,

Svešajāi zemītē,

Jūras līkumos.

Karā tam bij ieti,

Karā nepalikti,

Karā bija grūts mūžiņis

Tēvu dēliņiem.

Karodziņu nesti,

Zobentiņu celti,

Naidinieku pulciņāi

Asintiņas liet.


Vīru kopa "Vilki"