Ko domāji tu kundziņi


Ko domāji tu, kundziņi?


Ko domāji tu, kundziņi,ē,ē,

Uz zobena atspiediesi?

Kā puisīti nedomāšu,

Jauni vieni karavīri.

Cits nevara briņu nesti,

Cits zobenu vicināt,

Cits nemāka bungu sisti,

Cits kumeļu apsedlot,

Nebēdāi tu, Kundziņi,

Tev ir vīri kā ozoli,

Tev ir bruņu nesējiņi,

Ir zobena jozējiņi.


Vīru kopa "Vilki"