Div' baloži


Div baloži.


Div baloži strautā dzēra,

Abi dzēra dūdodam.

Aijā, aijā ridirī,

Aijā ridirī rāridirā.

Div bāliņi karā jāja,

Abi jāja domādam.

Vai būs jāti, vai nejāti,

Vai palikti Kurzemē,

Kurzemēi laba dzīve,

Sievas, meitas gultu tais.

Kas taisīja zaldātami,

Zaldāts ceļa gājējiņš;

Zaldāts ceļa gājējiņis,

Kur pakrita, tur gulēj.

Sausas skujas, zaļa zāle,

Ta zaldāta guļas viet.

Uz akmeņa galvu lika,

Kājas mirka Daugavā.

Vīru kopa "Vilki"