Laušenas bataljons

(Visvaldis Bērtulsons, leģionārs)


Ja cilvēks kāds ir garīdznieks,

Tad jāmīlē tam ienaidnieks,

Bet pirmās rotas vadonis

Tos nokaut, satriekt mācījis.


Visbailīgākie cilvēki

Ir otrās rotas kareivji:

Vēl citi dzīvi dzīvokļos,

Tie lien zem zemes bunkuros.


Visspēcīgākie kareivji

Ir trešās rotas kanaki:

Tie dziedot augstos kokos lien

Un apakšbiksēs dubļos brien.


Bet arestanti vairumā

Ir taisni rotā ceturtā,

Un sardzei darba nepietrūks,

Kamēr šī smagā rota būs.


Kad bataljons reiz kaujā ies,

Tad stingri kopā turēsies.

Kaut juku laikos saformēts,

Bet tagad stingri noķīlēts.