Daugav's abas malas

(Jānis Norvilis pēc Raiņa)


Daugav's abas malas mūžam nesadalās:

Ir Kurzeme, ir Vidzeme, Ir Latgale mūsu!

Laima, par mums lēmi! Sargā mūsu zemi!

Viena mēle, viena dvēs'le, viena zeme mūsu!