Es vēlos mājās pārnākt

Es vēlos mājās pārnākt,

Kad ābeles ziedos plauks,

Un viņu baltsārtie ziedi

Man lēni matos birs.


Es vēlos mājās pārnākt,

Jo meitene mani gaid',

Zem Latvijas šalcošiem bērziem

Mums lemts būs satikties.


Es vēlos mājās pārnākt,

Kad druvas zeltēt sāks,

Un viņu zeltainos graudus

Vējš laukos izkaisīs.


Es vēlos mājās pārnākt,

Kad Latvija brīva būs,

Un viņas baltajās smiltīs

Man lemts būs atpūsties.