Es karā aiziedams

Es, karā aiziedam(i)s,

Krustu cirtu ozolā.

Lai raudāja jaunas meitas,

Gar ozolu staigādam's.Es, karā aiziedam(i)s,

Sirdi slēdzu akmenī.

Aust gaismiņa, lec saulīte,

Plīst akmenis skanēdams.Karavīram īss mūžiņis

Kā vasaras launadziņš.

Tur aizgāja dvēselītes,

Kur zobeni nešķindēja?Žigli jozu zobentiņu,

Jāju projām dziedādams.