ŪRLAUBŠEINE


Ūrlaubšein tu esi skaistākā no visām šeinēm 2x

Ūrlaubšein un kad tu aizvedīsi mani dzimtenē

Kur gaida meitene arvien

Meitenīt tu esi skaistākā no visām skaistām



Tu ilgojies pēc manis nakti un dien un mīlē man vien arvien

Karavīr tu esi cilvēks kas spēj panest visu

Karavīr tu esi cilvēks kas tik smej par visu

Karavīr un karstā cīniņā kad nāve pār mums dej tu viņai pretī smej arvien



Dzimtenīt tu esi gardākais no visiem šņabjiem

Tu esi labākais no visiem labiem

Dzimtenīt un kad glāzē atmirdz tavas dzirkstis nudien

Es varu atkal smiet



Drūmais kaps tu būsi tas kas mnim dzīvot liegsi

Drūmais kaps tu būsi atpūtu kas manim sniegsi

Drūmais kaps kur saule uzlecot vēl zelta starus lies

Tur vējš pār kapiem dies arvien